StIvo

Продуктите на фирма StIvo целят да ви помогнат при храненето на животни, като автоматизират тези процеси. Също така можем да Ви предоставим системи за контрол и управление на средата и храненето при различни селскостопански производства.